Researcher

PhD

University of Warsaw

Faculty of Management

Agnieszka Postuła

About

Agnieszka Postuła is an assistant professor in Entrepreneurship and Management Systems Department at the Faculty of Management, University of Warsaw. She studies organizational anthropology and conducts field research on communication, professions and social roles in polish companies. Currently she investigates the area of the management education. Her interests also embrace team-building trainings, teamwork, interpersonal communication and negotiations. She works as a coach and consultant within these fields.

Fields of interests

Management education
Professions
Social roles
Organizational ethnography, qualitative methodologies
Culture, organizational culture
Team-building, interactive methods in education
Negotiations, cross-cultural negotiations

Proposition of common research in GETM3

Students’ expectations, management education process, managerial competencies, managerial culture in HEIs

Important Publications

Papers 2016-2018

  • 2018 (with Agnieszka Brzozowska) Cultural studies of immigrants from the Far East. Challenges for entrepreneurial education. Horyzonty Wychowania, (forthcoming)
  • 2018 (with Julita Majczyk) Managers and leaders in need of entrepreneurial competences. EBER, Vol. 6, No. 1, (forthcoming)
  • 2017 Contemporary Trends in Management Education versus Student Expectations. Studia i Materiały, nr, s.
  • 2017 (with Tomasz Rosiak) „Społecznie odpowiedzialne modele biznesowe. Przykład polskich firm odzieżowych”. Marketing i Rynek, nr11, s.527-539.
  • 2016 (with Anna Pawłowska) Pracownik i pracodawca w perspektywie studentów zarządzania – wyzwania dla edukacji menedżerskiej. Studia i Materiały, 2 cz.2, s. 131-145.
  • 2016 (with Agnieszka Brzozowska) Przedsiębiorczość i edukacja – podobieństwa i różnice przedsiębiorców, menedżerów i liderów Edukacja Ekonomistów i Menedżerów, 3(41), s. 133-148.